LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0989002528_839398 -
Ngày đặt hàng: 21/10/2023
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Combo 04 Bánh xe đế U có khóa


Mã :
Danh mục : Phụ kiện

1 48.000 ₫ 48.000 ₫
Tạm tính: 48.000 ₫
Tổng tiền: 48.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Tường
Địa chỉ: Số 2 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 0989002528

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mua 04 bánh xe đến u có khoá