LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0984433989_177388 -
Ngày đặt hàng: 23/04/2024
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn văn Hậu
Địa chỉ: 188 đường phan trong Tuệ Thanh Tri ha noi
Điện thoại: 0984433989

Email:

Ghi chú đơn hàng :