LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0969060779_828884 -
Ngày đặt hàng: 09/07/2024
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Combo 05 bánh xe ghế xoay văn phòng (xám)


Mã :
Danh mục : PHỤ KIỆN

1 89.000 ₫ 89.000 ₫
Tạm tính: 89.000 ₫
Tổng tiền: 89.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: trần xuân trà
Địa chỉ: xóm xuân đài, phường đình bảng, TP từ sơn, bắc ninh
Điện thoại: 0969060779

Email:

Ghi chú đơn hàng :