LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0966883680_854293 -
Ngày đặt hàng: 04/06/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sofa lười/ Sofa bệt đa năng điều chỉnh 6 cấp độ


Mã :
Danh mục : Nội thất gia đình

1 1.790.000 ₫ 1.790.000 ₫
Tạm tính: 1.790.000 ₫
Tổng tiền: 1.790.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Xuân Trường Sơn
Địa chỉ: 72/10 Trần Quốc Toản, p8, q3, HCM
Điện thoại: 0966883680

Email:

Ghi chú đơn hàng : Đặt màu xanh Jean