LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0935114145_394139 -
Ngày đặt hàng: 18/12/2023
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Mâm ghế/ Pát ghế xoay có lò xo (size 22cm)


Mã :
Danh mục : Phụ kiện

1 160.000 ₫ 160.000 ₫
Tạm tính: 160.000 ₫
Tổng tiền: 160.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: khánh
Địa chỉ: 20B, phó cơ điều, phường 3, tp.vĩnh long, tỉnh vĩnh long
Điện thoại: 0935114145

Email:

Ghi chú đơn hàng :