LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0917510599_828184 -
Ngày đặt hàng: 12/09/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Ghế xoay nhập khẩu LBB142A


Mã :
Danh mục : Ghế nhân viên

1 3.750.000 ₫ 3.750.000 ₫
Tạm tính: 3.750.000 ₫
Tổng tiền: 3.750.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: zanaking
Địa chỉ: Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh, Quảng Ninh, VN
Điện thoại: 0917510599

Email: itgreenvn@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : TEST