LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0909790903_665985 -
Ngày đặt hàng: 25/02/2024
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Piston ghế xoay văn phòng D85


Mã :
Danh mục : PHỤ KIỆN

1 120.000 ₫ 120.000 ₫
Tạm tính: 120.000 ₫
Tổng tiền: 120.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lương Mỹ Loan
Địa chỉ: 72A đường số 5, cx Bình Thới Phường 8,Quận 11
Điện thoại: 0909790903

Email:

Ghi chú đơn hàng :