LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0909510016_838188 -
Ngày đặt hàng: 29/03/2024
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Ghế xoay nhỏ gọn hiện đại LB1063


Mã :
Danh mục : PHÒNG NGỦ

1 750.000 ₫ 750.000 ₫
Tạm tính: 750.000 ₫
Tổng tiền: 750.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trang
Địa chỉ: 81/105 nguyễn cửu vân bình thạnh
Điện thoại: 0909510016

Email:

Ghi chú đơn hàng :