LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0903730510_378897 -
Ngày đặt hàng: 27/12/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Ghế nhựa trong Victoria Ghost


Mã :
Danh mục : Ghế cafe - Ghế ăn - Ghế spa/trang điểm

2 1.150.000 ₫ 2.300.000 ₫
Tạm tính: 2.300.000 ₫
Tổng tiền: 2.300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Pham Quoc Viet
Địa chỉ: Chung cu Cityland Parkhills CH1, phuong 10 , Go Vap, TPHCM
Điện thoại: 0903730510

Email: quocviet66@yahoo.com

Ghi chú đơn hàng :