LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0902969362_668427 -
Ngày đặt hàng: 15/04/2024
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Piston ghế xoay văn phòng D120


Mã :
Danh mục : PHỤ KIỆN

1 120.000 ₫ 120.000 ₫
Tạm tính: 120.000 ₫
Tổng tiền: 120.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Nguyễn Tuấn Khải
Địa chỉ: 23D ĐƯỜNG 34 ẤP TÂN ĐỊNH, XÃ TÂN THÔNG HỘI, HUYỆN CỦ CHI
Điện thoại: 0902969362

Email: Tuankhai362@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : giao vào buổi chiều