LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0902090868_700883 -
Ngày đặt hàng: 24/04/2024
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Combo 05 bánh xe ghế xoay văn phòng (trắng)


Mã :
Danh mục : PHỤ KIỆN

1 69.000 ₫ 69.000 ₫
Tạm tính: 69.000 ₫
Tổng tiền: 69.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hoàn
Địa chỉ:
Điện thoại: 0902090868

Email:

Ghi chú đơn hàng :