LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0901131595_155020 -
Ngày đặt hàng: 16/11/2023
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Piston ghế xoay văn phòng D160


Mã :
Danh mục : Phụ kiện

2 160.000 ₫ 320.000 ₫
Tạm tính: 320.000 ₫
Tổng tiền: 320.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phan Ngọc
Địa chỉ: Kiệt 73/48 Mẹ Suốt, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0901131595

Email:

Ghi chú đơn hàng :