LB FURNITURE

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lbfurniture.vn@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0399277539_210779 -
Ngày đặt hàng: 25/05/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Ghế spa/ làm việc nhỏ gọn Eames


Mã :
Danh mục : Ghế nhân viên

1 780.000 ₫ 780.000 ₫
Tạm tính: 780.000 ₫
Tổng tiền: 780.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Minh Ngọc
Địa chỉ: số 10, ngõ 254D/17, Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0399277539

Email:

Ghi chú đơn hàng :